BEYİN VE OMURİLİK TÜMÖRLERİ

BEYİN KANAMALARI
BEL VE BOYUN FITIĞI
OMURGA DEFORMİTELERİ GİBİ BEYİN CERRAHLARININ SIKLIKLA UĞRAŞTIĞI KONULAR DIŞINDA

EPİLEPSİ CERRAHİSİ
PARKİNSON HASTALIĞINDA PİL TAKILMASI
PSİKOŞİRURJİ GİBİ FONKSİYONEL NÖROŞİRURJİ ALANINA GİREN KONULARLA DA UĞRAŞMAKTAYIM.

ANCAK ÖZELLİKLE İLGİLENDİĞİM İKİ KONU DAHA VARDIR.

 1. KONU

- Beyin damar tıkanıklığı
- Beyin kanaması
- Kötü huylu (malign) beyin tümörü nedeni ile
hastanede FTR dahil gerekli tüm tedaviyi görüp üstünden en az 3 ay geçen ancak konuşma, anlama, felç, yürümede dengesizlik gibi şikayetleri geçmemiş hastalardan tetkikler sonucu kalıcı hasar saptanmayan tersine beynin ilgili bölümünün az kanlanmasına bağlı bu şikayetleri olduğu saptananlar “Revaskülarizasyon” dediğimiz, farklı yöntemleri içeren, o bölgenin tekrar yeterli kanlanmasının sağlanması yoluyla tedavi edilebilir.


 2. KONU

 Beyini besleyen damarların tıkanıklığı, darlığı veya anomalileri; ani felçlere yol açabildiği gibi Vertebrobaziler yetmezlik (baş dönmesi, bayılma, dengesizlik, titreme, konuşma bozukluğu gibi şikayetlerle kendini gösteren) gibi yavaş ilerleyen hastalıklara da yol açabilir. Ayrıca Parkinson, Demans (Bunama), Epilepsi (Sara), Psikiyatrik bazı rahatsızlıklara da yol açabilir ve bu hastalıklar diğer nedenlere bağlı ortaya çıktıklarında olduğu gibi, ilaç tedavisine iyi cevap vermezler. Bu durumda “Revaskülarizasyon” ile tedavi edilebilirler.


 Sonuç olarak; Revaskülarizasyon ile kalıcı bir hasar yoksa, boyuna veya beyne yapılan cerrahi veya tıbbi müdahalelerle
1. Hem ani (akut) gelişen; beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması veya kötü huylu beyin tümörüne bağlı gelişen, mevcut tedavilere cevap vermeyen felç, konuşma, anlama ve yürüme bozukluğu gibi şikayetlerle
2. Parkinson, Demans, Epilepsi, psikiyatrik bozukluklardan bazıları ve vertebrobaziler yetmezlik (baş dönmesi, bayılma, dengesizlik, titreme, konuşma bozukluğu) gibi ilerleyici hastalıklar da tedavi edilebilir.
Doktorunuza Sorun

''*'' İşaretlenmiş alanlar zorunludur. Size ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerinizi eksiksiz bize ulaştırınız.İletişim